Học bài 24h - Học miễn phí, thi điểm cao

Đề 5 - Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án

I. Nối từ với tranh

II. Khoanh tròn đáp án đúng

 

 

 

III. Tô màu theo gợi ý

Đáp án & Thang điểm

I. Nối từ với tranh

1 – B 2 – D 3 – E 4 – A 5 – C

II. Khoanh tròn đáp án đúng

1 - a bus

2 - a plane

3 - a house

4 - a girl

5 - a clock

III. Tô màu theo gợi ý

Green - màu xanh lá cây

White - màu trắng

Yellow - màu vàng