Học bài 24h - Học miễn phí, thi điểm cao

Đề 5 - Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số 86,42 ; 86,237 ; 86,52 ; 86,24 là :

A. 86,42     B. 86,237

C. 86,52     D. 86,24

Câu 2: (1 điểm) Kết quả của phép tính: 30,09 x 0,01 là :

A. 3009     B. 3,009

C. 300,9     D. 0,3009

Câu 3: (0,5 điểm) Chữ số 5 trong số thập phân 62,354 có giá trị là :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 5) | Đề thi Toán 5 có đáp án

Câu 4: (1 điểm) Phép chia 6,251 : 7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương thì số dư là :

A. 21     B. 0,21

C. 0,021     D. 0,0021

Câu 5: (1 điểm) Tỉ số phần trăm của 9 và 20 là :

A. 45%     B. 29%

C. 20,9%     D. 9,2%

Câu 6: (1 điểm) 42 dm2 bằng bao nhiêu mét vuông ?

A. 4,2m2     B. 0,42m2

C. 0,042m2     D. 0,0042m2

Câu 7: (1 điểm) Từng gói đường cân nặng lần lượt là 3080g; 3kg800g; 3,008kg; 3,8kg. Gói đường cân nhẹ nhất là :

A. 3,008kg     B. 3080g

C. 3kg800g     D. 3,8kg

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 231,8 – 168,9

b) 28,08 : 1,2

Câu 2: (2 điểm) Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 40cm . Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó , biết rằng căn phòng có chiều rộng 8m, chiều dài 12m? ( Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)

Câu 3: (1 điểm) Hình bên có bao nhiêu hình tam giác

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 5) | Đề thi Toán 5 có đáp án

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu 1, 3 cho 0,5 điểm các câu 2, 4, 5, 6, 7 cho 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B D C C A B A

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a) 231,8 – 168,9 = 62,9

b) 28,08 : 1,2= 23,4

Câu 2: (2 điểm)

Diện tích một viên gạch men hình vuông là:

40 x 40 = 1600(cm2)

Diện tích nền căn phòng hình chữ nhật là :

8 x 12 = 96(m2)

Đổi: 96m2 = 960 000cm2

Cần số viên gạch để lát kín nền căn phòng đó là :

960 000 : 1600 = 600( viên)

Đáp số : 600 viên gạch

Câu 3:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 5) | Đề thi Toán 5 có đáp án

Hình bên có 26 hình tam giác

Với AB là cạnh chung ta có : ABC, ABD, ABE,ABH, ABI, ABK( 6Hình)

Tương tự với AC là cạnh chung ta có 5 hình

Với AD là cạnh chung ta có 4 hình

Với AE là cạnh chung ta có 3 hình

Với AH là cạnh chung ta có 2 hình

Với AI là cạnh chung ta có 1 hình

Và thêm 5 tam giác: AHN, ANM, AHM, HNI, HMK: Vậy tổng là 26 hình .