Học bài 24h - Học miễn phí, thi điểm cao

Đề 4 - Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)

 

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5pts)

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5pts)

 

 

 

IV. Tô màu theo đúng quy định (2.5pts)

Đáp án & Thang điểm

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)

1 – cat 2 – table 3 – teddy bear 4 – circle 5 - pencil

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5pts)

1 – balloon 2 – chair 3 – dog 4 – robot 5 – cat

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5pts)

1 – b 2 – a 3 – a 4 – b 5 - a

IV. Tô màu theo đúng quy định (2.5pts)

Các em học sinh tự tô màu

1 - màu đỏ

2 - màu vàng

3 - màu xanh lá cây

4 - màu xanh da trời

5 - màu cam