Học bài 24h - Học miễn phí, thi điểm cao

Đề 4 - Đề thi Học kì 1 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số năm trăm sáu mươi triệu bảy trăm linh năm nghìn viết là

A. 560705

B. 560 705 000

C. 506 705 000

D. 5 067 050

Câu 2: Giá trị biểu thức : 567 x 34 – 75 x 11 là

A. 18453    B. 18456    C.19875    D. 19456

Câu 3: Thương của 4002 và 69 là

A. 48    B. 58    C. 49     D. 54

Câu 4: Trung bình cộng của hai số là 45. Biết một số là 34. Số còn lại là

A. 56    B. 12    C. 43    D. 34

Câu 5: Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là

A. 4444    B. 9999    C. 9000    D. 9998

Câu 6: Hai lớp có 62 học sinh, trong đó lớp 4A nhiều hơn lớp 4B là 2 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?

A. 4A: 30 học sinh , 4B: 32 học sinh

B. 4A: 32 học sinh, 4B: 30 học sinh

C. 4A: 30 học sinh, 4B : 32 học sinh

D. 4A: 31 học sinh, 4B: 33 học sinh

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Mảnh vườn hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp là 65m . Bớt chiều dài 7 m thì mảnh vườn trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật.

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện

( 56 x 49) : 7

Câu 3: Trung bình cộng của ba số là số bé nhất có 3 chữ số. Tổng của hai số đầu là 123. Tìm số thứ ba.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A B A D B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1.(3 điểm)

Chiều dài mảnh vườn là

(65+7) : 2 = 36 (m)

Chiều rộng mảnh vườn

65 – 36 = 29 ( m)

Diện tích mảnh vườn

36 x 29 = 1044 (m2)

Đáp số : 1044 m2

Câu 2. (2 điểm)

( 56 x 49) : 7 = 56 x (49 : 7) = 56 x 7 = 392

Câu 3.(2 điểm)

Số bé nhất có 3 chữ số là 100

Tổng 3 số là : 100 x 3 = 300

Số thứ ba là 300 – 123 = 177

Đáp số : 177