Học bài 24h - Học miễn phí, thi điểm cao

Đề 1 - Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án

I. Em hãy viết tên tiếng Anh của các đồ vật/con vật bên cạnh tranh của chúng (4đ)

duck      hen      apple      cat      pen      book      dog      ball

 

 

 

 

II. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau(3đ)

c...t (con mèo) ap..le (quả táo)
fi...h (con cá) d...g (con chó)
g...at (con dê) h...n (con gà mái)

III. Em hãy viết hai dòng các từ sau (3đ)

Ball
Hippo
Dragon

Đáp án & Thang điểm

I. Em hãy viết tên tiếng Anh của các đồ vật/con vật bên cạnh tranh của chúng (4đ)

1. cat 2. apple
3. back 4. duck
5. ball 6. hen
7. pen 8. dog

II. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau(3đ)

cat fish goat
apple dog hen