Học bài 24h - Học miễn phí, thi điểm cao

5 câu đố toán học khó thử tài khả năng tính toán, suy luận logic của bạn

Giải mã bí ẩn của câu đố toán học rồi tìm đáp án còn thiếu trong thời gian nhanh nhất. Bạn trả lời câu đố và đoán xem mình có thể trả lời bao nhiêu câu.

 

Câu đố toán học số 1. Tìm con số còn thiếu trong hình dưới đây.

 

 

A. 7

B. 9

C. 22

D. 15

 

Câu đố toán học số 2. Áp dụng trí thông minh của bạn để trả lời câu đố trong thời gian nhanh nhất.

 

 

A. 16

B. 13

C. 97

D. 56

 

Câu đố toán học số 3. Sử dụng tư duy logic để hoàn thành câu đố dưới đây.

 

 

A. 9

B. 6

C. 3

D. 1

Câu đố toán học số 4. Tìm quy luật và điền con số chính xác vào dấu hỏi chấm.

 

 

A. 3

B. 5

C. 9

D. 1

Câu đố toán học số 5. Tìm con số còn thiếu trong dãy số dưới đây.

 

 

A. 2 và 3

B. 8 và 1

C. 9 và 9

D. 5 và 6

===============================================

Đáp án câu đố toán học

Đáp án câu 1. Trả lời: 7. Bắt đầu với các số ở hàng trên cùng và theo các đường thẳng đi qua tâm của sơ đồ, trừ số giữa từ số trên cùng để đưa ra giá trị tương ứng ở hàng dưới cùng.

Đáp án câu 2. Trả lời: 13. Trong mỗi vòng tròn, bắt đầu từ phân đoạn trên cùng bên trái, số lượng tăng lên, khi bạn di chuyển theo chiều kim đồng hồ, bằng 2 cho vòng tròn bên trái, 3 cho phía trên bên phải, 4 cho phía dưới bên phải và 5 cho phía dưới bên trái.

Đáp án câu 3. Trả lời: 3. Trong mỗi nhóm gồm 3 số, số thấp hơn bằng trung bình của hai số trên cùng.

Đáp án câu 4. Trả lời 1 (361). Đọc mỗi hàng dưới dạng một số có 3 chữ số, các hàng theo chuỗi số bình phương, từ 17 đến 19.

Đáp án câu 5. Trả lời: 8 và 1. Đọc mỗi hàng là 3 số có 2 chữ số riêng biệt, số trung tâm bằng trung bình của các số bên trái và bên phải.